Category Archives: Home Services

จัดฮวงจุ้ยห้องนอนบ้านใหม่อัพดวงชีวิตรัก

หากคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวหรือคอนโดที่ผุดขึ้นมามากมายในย่านชานเมือง เช่นบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า หรือแถวเพชรเกษม เนื่องจากมีเนื้อที่กว้างขวางกว่าในเมืองมากในราคาที่ย่อมเยากว่า และคุณอาจกำลังปวดหัวอยู่กับการตกแต่งบ้าน ที่ยังไงก็ดูคิดไม่จบสิ้นเสียที วันนี้เรามีวิธีการจัดห้องนอนในบ้านตามฮวงจุ้ย ที่จะช่วยให้คุณได้อัพดวงความรักกันดู ให้คุณและคนที่คุณรักมีช่วงเวลาหวาน ๆ ด้วยกันมากขึ้น หรือคนโสดอาจได้เจอคนรู้ใจ

  • อย่าวางโทรทัศน์ในห้องนอน

อันนี้เป็นทั้งเรื่องฮวงจุ้ยและเรื่องวิทยาศาสตร์ เพราะหลายคนคงเคยได้ยินว่าการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอนอาจส่งคลื่นแม่เหล็กหรือรังสีบางอย่างมารบกวนการพักผ่อนของคุณ ทำให้นอนหลับไม่สบาย เหนื่อยล้า สำหรับเรื่องฮวงจุ้ย ซินแสท่านว่ามีทีวีในห้องจะทำให้จิตใจอ่อนแอ ไม่หนักแน่นมั่นคง

  • แขวนรูปแต่งงานไว้ที่อื่น ห้ามแขวนหัวเตียง

คู่แต่งงานส่วนใหญ่ชอบประดับเรือนหอด้วยรูปจากวันแต่งงาน แต่ข้อห้ามคือ ห้ามแขวนรูปแต่งงานไว้บนหัวเตียง เพราะรูปงานวันสำคัญจะสร้างความกดดันให้ชีวิตคู่ของคุณโดยไม่รู้ตัว ทำให้เครียด หรือฝันร้ายได้

  • หัวเตียงต้องอิงพิงผนัง

อย่าปล่อยให้มีที่โล่งหลังหัวเตียง เตียงต้องจัดวางให้ชิดผนังที่สุด เพราะอาจแปลได้ว่าชีวิตคู่ไม่มีหลักยึดให้พึ่งพิง

  • อย่าติดกระจกข้าง ๆ หรือปลายเตียง

ไม่แนะนำให้วางกระจกไว้ในบริเวณที่จะมองเห็นเงาได้เวลาที่เรานอนบนเตียง ตามหลักฮวงจุ้ยแปลว่าอาจทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่าย

  • อย่าใช้ผ้าห่มสีขาว

ถึงแม้จะเป็นสียอดนิยมที่โรงแรมทั้งหลายเลือกใช้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในห้องนอนส่วนตัวของคู่รัก เพราะสีขาวเป็นสีเดียวกับผ้าผ้าห่อศพ และสีขาวล้วนยังอาจเป็นลางที่แสดงถึงความรักที่พลัดพราก

  • เลือกเตียงแบบมีขา ไม่แนบติดพื้น

เตียงที่ติดพื้นจะดูดความชื้นจากพื้นขึ้นมารบกวนการทำงานของร่างกาย ทำให้ทั้งร่างกายรู้สึกไม่ดี และอาจทำให้จิตใจรุ่มร้อน แนะนำให้เลือกเตียงแบบมีขาเตียงยกสูงจากพื้นจะดีกว่า

  • เครื่องเสียงก็ห้ามวางในห้อง

เช่นกันกับทีวี เครื่องเสียงก็เป็นของต้องห้ามที่จะเอามาวางในห้องนอน เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าจะรบกวนพลังชีวิตทำให้นอนหลับไม่สนิท ร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงอย่างที่ควร

Office Cleaning: 5 Mistakes to Avoid

The desire of every employer is to have office cleaning work done easily, quickly and efficiently. However, as simple as office cleaning may seem, many people find it a time consuming and a stressful task, which ends up with disappointing and unsatisfactory results. In most cases, the problem is the products or methods people use to clean their offices. Remember that like any other task, office cleaning requires skills. Hiring competent providers of commercial cleaning in Sydney can help you avoid major cleaning mistakes people do. Some of these mistakes include:

Using dirty rags

Many people do not clean their cleaning rags after use. They therefore use dirty rags to clean their offices. Using such rags cannot make your office clean. Instead, you transfer old dust onto your surface as you wipe the current dust. To avoid this, you should carefully rinse your rag under running water after cleaning.

Cleaning electronics using cleaning products

Never use any type of liquid sprays or chemical near or on electronics. In case you are planning to clean your office desk, move your speakers and computer before you begin spraying cleaner everywhere. Using detergents once may not harm your electrical gadget, but repeated use of chemicals and cleaning products can greatly harm your electronics over time. Before cleaning your office electronics, study the cleaning instructions mostly contained in the user’s manual. Basically, you should clean electronics using a soft brush, a clean cloth that is dry, or electronics cleaner.

Not cleaning carpet stains promptly

You should deal with carpet stains immediately. Waiting until the following day to treat the stain, gives the stain a chance to seep deep into your carpet’s fiber, making it very challenging to remove. Using a towel, soak the spill up and blot. You should avoid rubbing a carpet spill. Then, soak up the spill with a deep layer of bi-carb soda and vacuum the bi-carb the following day.

Overusing the cleaning product

Before you start using any cleaning product, check the amount recommended on the packaging. Using too much cleaning product does not imply that you are cleaning better. You may be making your office worse by forming product build up. You can minimize usage of the cleaning product by applying on your cleaning cloth rather than pouring the detergent randomly. You may also save more if you hire providers of commercial cleaning in Sydney.

Forgetting the rubbish bin

A rubbish bin is an important item in every office. However, many people forget to clean their rubbish bins. You should take your office rubbish bin outside after every week and fill it with detergent and soapy water. Then, leave the bin to soak for one hour, and then pour the water. Leave it to dry before taking it back to the office. This will help remove germs and bad odors.

The success of your company lies on your employees. Employees feel motivated when they come every morning to clean and organized offices. You should not overburden them with office cleaning tasks. Hire experts such as providers of commercial cleaning in Sydney to clean the offices. This will not only ensure a clean and a comfortable working environment, but will also enhance productivity.

When you may need commercial cleaning services

‘Health is wealth’ is one old adage that points to hygiene as one of the determiners of success. Therefore, for the 40-hours a week Australians spend in the office to amount to productivity, ensure that the workplace in which the workers are seated is clean. This means that the hidden germs, dust in the air and even the unwanted debris that pile due to unprofessional cleaning have got to go. While poor hygiene has some serious impact on the health of workers, it also makes it difficult for people to work. To ensure you have proper hygiene in your workplace, there are two options; either you impose a habit of maintaining your surrounding hygienic, or have a company that offers services of commercial cleaning in Melbourne to do professional cleaning for you occasionally.

While doing it yourself can be quite time-consuming, a professional cleaner will do the job in no time. This article takes a look at some of the reasons you need professionals to do the cleaning for you.

They clean hard to reach places

There are many places in an office that a normal person can fail to reach when doing their cleaning or even find it difficult to clean. The ventilations, for example, many people will ignore them as they are hard to access yet they are the determiners of free flow of healthy fresh air that would otherwise be jeopardized when not cleaned. Also it’s common for cooling and heating units to accumulate dust over time, especially when not cleaned. Routine cleaning procedures, however, will solve these problems. Additionally professional cleaning will lengthen the life of your equipment.

Know how to handle sewage

There are dangerous areas you cannot reach, and if you did will pose a health risk. Sewage is the perfect example. Many people, in fact, don’t even know how to deal with sewage and can’t put up with the odors. The companies which offer services of commercial cleaning in Melbourne however are trained and follow strict guidelines on removal of dangerous waste and chemicals to avoid contaminations.

Restore the place from an incident

The results of an incident such as accidents or crimes can be quite a handful. In fact, the mess might be too overwhelming for a normal person to clean. Professional cleaning services are trained to clean crime scenes as necessary and restore the place back to normal using the relevant procedures, equipment and cleaning methods.

Clean carpets and blinds

Carpets and blinders are known to host a lot of dust and bacteria, especially in high-traffic areas of an office. As a result, these can be quite tedious to clean. Additionally, they are very delicate for a wrong move like using the wrong solutions or using wrong methods to clean are enough to cause permanent damage. The providers of commercial cleaning in Melbourne offer tasteful carpet cleaning service with the right equipment and methods. Furthermore, a well dried carpet is normally hard to achieve without the right equipment. If not taken care of could lead to the growth of mold.

Commercial cleaning services have many advantages in ensuring a clean work environment that is necessary for productivity.

What to consider when buying a house

Sydney is the number seven most liveable city in the world. This is according to the Economist Intelligence Unit’s 2014 liveability survey. It’s no wonder many people are looking to buy new house for sale in the Australia’s biggest city. After you are financially and psychologically prepared to purchase a place in one of Sydney’s suburbs, you have to ensure it’s what will answer to your needs. Below are some of the things that you should consider.

new house for sale

Think of long-term liveability

When you go looking for a new house for sale, look for a house that you will be comfortable with for a long period of time. This is because constant moving from place to place will often not only take a lot of time but efforts and money as well often as a result of lack of satisfaction with the house purchase choice made. Therefore, you need to look for a place that you see yourself living in for several years so you can avoid some of these costs.

House should have room to grow and be flexible

A home that can adapt to your life change such as having a new baby is always ideal. While a big place is advisable, if you can’t afford it, then your pick should be a Leppington house land with room for expansion. The rooms in the house also should be flexible such that they are able to offer multiple functions, so they can remain functional through the years.

Go for your type of home

At the end of the day, the home that you buy should be able to incorporate your needs. If you are a person that loves your privacy, for example, you can find any of the Kellyville house and land packages that suit your needs. If privacy is not your priority and responsibilities such as mowing the lawn and plumbing are not things you fancy, then a new house for sale with wall sharing should be your best option.

Check the surroundings

Since a home purchase is not something that you take lightly, ensure that the neighborhood you are likely to live has the kind of environment you are comfortable living in. Walk around the neighborhood and talk to the people around. Look at the shops, restaurants and other amenities, whether they offer other things that you need. More info at Eden Brae Homes.

Affordability

At the end of the day it all builds down to what you can afford. You need to examine your finances considering the maintenance costs as well and not just the initial costs. You don’t need to strain yourself buying the ponds house and land packages, just live within your means. In case of any financial commitments or problems that may arise, it won’t be hard to get out of a place. Hence, buy the one that you can afford.

Buying a house is not as easy as it looks. You will need to put various considerations into place to arrive at the right place that answers your needs. Use the above tips. Visit them online at HTTP://WWW.EDENBRAEHOMES.COM.AU/.

Things to Consider When Choosing Custom Home Builders

One of the most basic needs of any human living on this earth is housing. It is something you cannot go on living without, especially if you have a family. At times, specifically because of the demands on your wallet, it is easy to go for just any kind of home that can give you the basics of shelter. People who are looking for new homes tend to choose their home builders according to their budget. This kind of people won’t prefer to hire custom house builders Melbourne or any part of Australia has to offer because of the price. But this misconception is wrong in every angle.

builders Melbourne

Hiring custom house builders Melbourne or any part of AU has to offer is the best way to make the most of your hard-earned cash for an investment such as your own property. The cost of house building should never be the overall deciding factor about your home. When you’re considering a custom-built home or duplex building, there are countless exceptional selections for you to discover. But before you call the most convenient or popular custom house builders Melbourne or any part of AU has to offer in your area, be sure to check if they are the right ones for you.

To help you with that, we have compiled a list of the factors you need to consider when hiring a custom home builder to entrust your investment in:

·         First of all, you should define your specific home construction needs. Every custom home builder firm out there specializes in a particular brand of build, cost range, or home design. Everything will differ greatly by the price and type of home, the construction supplies involved, the trade suppliers and the construction development. This is the reason why you should consider carefully you and your family’s lifestyle needs to incorporate in the house construction planning.

·         The custom house builder’s experience always counts. Make sure you run a background check for every prospect house builder firm you see. Look for a firm with strong building experience in the kind of house you’re planning on building and overall, too.

·         The custom house builder’s previous clients and previous house customers should be satisfied. How will you know if they are satisfied with the service they got? You can take to the Internet and check reviews and testimonials from customer references. Odds are you’re going to read the main explanations as to why that previous customer can and cannot recommend the specific house constructor to other people reading the review they left.

·         The custom house builder should be insured and licensed. Every community, city or town necessitates house builders to be accredited by the right governing bodies. The custom house builder and the trade contractors should also carry ample insurance to make certain that you are protected all throughout the construction process.

·         The custom house builder should show some industry involvement like joining their local Home Builders Association. Their membership is also a sign that the home builder is committed for the long-term to the home community developers, trade contractors, and building product suppliers that work hand in hand in the area.

Understand the kind of solar panel you should have and how to install it

Solar panels have been the most eco-friendly sources of energy, especially in crowded areas. As solar panel manufacturers increase day by day, it is good to ensure that you source solar panels in Brisbane only from reliable manufacturers. Besides buying a solar panel, you need to ensure that you have a range of the price for installation of the solar panel so that you don’t get stuck. The wiring system, the solar pathway from the panel to the house appliances should be done perfectly to avoid electric shocks and short circuiting.

Pre-preparations for installation of solar panels in Brisbane

First, you need to ensure that any damage to your roof is perfectly rectified or if not the place where the solar panel should be placed needs to be repaired. Solar panels add weight to your roof so it could be better if you find a raised place where you can place your solar panel without having to keep it on your roof.

Ensure that whenever you want to install the panel, there is an open space where there will be maximum exposure to sunlight. Always ensure that you remove all the obstacles to ensure that you obtain a clean place. Tree branches should not be above the solar panel because they can compromise its quality.

How the system of the solar panels in Brisbane should be

First, you need to ensure that you have a battery that will be storing the energy before supplying it to the rest of the appliances. The battery acts as a step-down transformer to ensure that only convenient amount of electricity is supplied to avoid over voltage, which could make some appliances burn.

An inverter should be connected just after the battery so that electricity is amplified to be sufficient for usage in the homes. Every system should contain these components for it to work efficiently. A 4kWh battery is recommended for most systems because it is the standard one at all times.

Get it installed by a qualified professional

A perfectly made SunLock Mounting System should be installed, typical for the panel to ensure that the panel is safe and secured. Every installation should be accredited by the relevant authorities so that you are sure of its safety and reliability. The installer should be educated in wiring and solar panel manufacturing to ensure that every step he or she takes is safe to the panel and the whole system.

Features of the best solar panel you can get

It should be a triple standard IEC which makes the solar panel remain functional for a long time. An excellent anti-PID performance is needed to ensure that the panel works efficiently at all times. No fissures or sub-fissures should be available, and this is tested through the testing of the solar panel at the manufacturing company before releasing it to the clients. The conversion capacity should be high enough, and this is achieved through 4BB system integration in the solar panel. You should therefore make sure that you choose the best manufacturer who understands the components of a good solar panel before you source one.

How to Plan New Flooring and Old Floor Tile Removal in Perth

Some very stunning facts about hard flooring, and the associated risks with unplanned floor remodeling have been uncovered by the 12 May’ 2016 Domain News article. Here are facts that every home owner must know, especially when one is planning on a home renovation. You plan so many things during a house renovation, and the wall paints and floor tiles all may ask a revamp. It is better to talk to an expert who offers services of floor tile removal in Perth than to expose your family, little ones and aged to the harmful and toxic floor tile dust, arising out of unplanned breakage.

The danger of unplanned floor removal

Floor removal is actually something that has to be planned very methodically. That is why you must talk to the best in the industry about it. There are professionals who deal in floor tile removal in Perth and have the exact idea on how to complete the task without spreading any toxic dust.

How unplanned floor breaking spreads the toxins

There are lots of dangers of unplanned floor removal. If you are planning to remove your old tile floor, and replace it with new vinyl or tile floor, or may be a stone floor, or some eco flooring also, then you need to plan for the same. The first step is to remove the old tile floor. Here you may have a notion that just asking men to break the old tiles with hammering, etc. and throwing away the stripped tiles will do the job. But it’s not that simple. You will not only get an uneven floor finish which will be difficult to manage and polish before new floor construction, but also you get lots of toxic dust spread through the air in and around the house. This may need days to settle down and go away.

How the professional floor removals work

The professional floor removals would use systematic equipment with advanced technology that you would get the following benefits from those:

·        Reduced noise during floor removal, which will help keep calm inside the house, and would also help you get lesser complaints from close neighbors.

·        No toxic floor dust will come out as they break the floor due to the use of advanced suction technique that will eliminate and suck all dust emitted. This will keep the family inside safe, and no health hazards will come from floor breaking.

·        The work will get completed faster

·        Debris of old floor will not be handled by you, and decomposing or throwing them off will be taken care of by the professionals.

·        The finish after the floor removal will be commendable, and the floor base will be completely polished and leveled and ready to take the new floor installation in any form. With some treatment, no danger of dust and toxins will be there.

A good advantage of talking to the professionals which take up works of floor tile removal in Perth is that they will be able to suggest you some good flooring options keeping in mind your weather and environment, home interior and budget.

Locksmiths are a real savior in emergency situations – Here’s why

Do you have any idea about how many homes have been broken into last year in Australia? More than 200,000 burglaries are reported all over Australia in a single year, among which 20 percent are broken into quite a few times. In most cases, items like laptops, expensive cameras, credit cards, TVs, exclusive watches, audio/stereo equipment and cash are taken in home thefts. People across the world aspire for a house of their own, and when it comes to the maintenance, the things that come into their mind include everything from the interior decoration to the exterior painting. One of the most important yet commonly overlooked aspects of the home is its security maintenance provided by the reputed locksmith Melbourne has. The maintenance of your domestic security entails a host of things, with regular upgradations to keeping up to date with the new ways in which unscrupulous people are cooking up to grab your valuables.

locksmith-melbourne

Being aware of the latest modifications

It is important to be aware of some of the latest trends and statistics that are prevalent across the board when it comes to burglaries in home. An experienced and competent locksmith Melbourne has is aware of the common methods used by the thieves and burglars. Though you cannot be cent percent ready to combat them, you can prepare yourself to aid the situation. With the top-notch locks with high levels of protection, you can be rest assured that your home is safe to a considerable extent.

When you have lost the keys

Sometimes it so happens that people tend to misplace their keys and with no access to duplicate keys, the situation turns even more bewildering. Either you don’t remember where you have kept them or your kids have misplaced the keys of your house. You will never want to stay out of your home all night or wait until you can recall where those little things are. That’s the condition when an emergency locksmith in Melbourne can help you with viable solutions.

Saving you in emergency situations

The locksmith services are not just confined to providing the best locking systems for your home. The emergency locksmith in VIC can offer the solution that’s best suited for your unique situation. In most cases, they prepare a spare key of the door lock in place of replacing the lock. It would save you more time and money as you can still use the lost key once you get hold of them. There is also no need to change the keys possessed by other members of your family and your entrance door remains as it is because no efforts were invested in taking out the old lock for replacements.

Choosing the right lock

When it comes to the security systems of your home, an adept locksmith Melbourne has can come up with the most ideal solution. In most cases, it is found that not all locks are suitable for all types of doors and houses, and an experienced locksmith can determine what would be best for your home. They are trained and knowledgeable about all types of keys and lock systems, and you can rely upon their skills and experience to deal with the safety of your home.

Thus, when you find best locksmith in Melbourne, who is accredited and licensed, there remains no reason to worry about the safety of your possessions.

Guide to Hiring a Competent Commercial Plasterer in Sydney

Constructing a building of any kind today has become quite costly. This is putting into consideration factors like the cost of building materials, which have significantly increased. By having the right team of people to work for you will help you keep everything in budget as all other things, including laying down of the foundation, the layout of the building and even setting up of the roof will be taken care of for you. Plastering is one sensitive area that tends to be overlooked  when it comes to construction. But this should not be the case if you want overall good results. Therefore, taking your time to choose a good plasterer is of importance as there are so many commercial plasterers in Sydney. Here are some tips to help you find a competent one.

Qualifications: You need to look at the qualifications of a plasterer before hiring them. Make sure you check that they have attended formal training and have the necessary skills required for the job. You can ensure this by asking for their resume to confirm their academic credentials. Ensure their training is valid. They also need to have undertaken advanced plastering courses as their training indicate that the plasterer is well versed with technical information, health and safety and also in applying of plaster for both indoor and outdoor services among other skills.

Experience: For any commercial plasterer, the experience is of great importance. A plasterer with a vast experience has most likely handled complex projects, and hence, will be most suited for the job as they have the experience in dealing with the challenges that are likely to pop up in the course of executing the project. This also means your presence will not be required all the time; hence, saving you some valuable time. Also, they may help you find other people you will need like plumbers as they may have worked with them in the various projects they have undertaken before.

Reputation: Good commercial plasterers in Sydney are known by many people as it’s their work that may have earned them the reputation. Referrals and testimonials are a good way to tell the competence of a plasterer. You can ask them for the number of the people they have worked for before too. A good plasterer will not hesitate to give it to you.

Personal Attributes: There are other attributes that people tend to overlook as they hire commercial plasterers in Sydney. Qualities like punctuality in appointments, respect to you and other workers, communication skills among others must be there. Creating a good relationship will ensure the success of your project.

While looking forward to hiring commercial plasterers in Sydney to do the plastering of your building, it is fundamental that you look at their qualifications, level of experience as well as their reputation in the industry. Also important to look at are their personal attributes. They should be comfortable working with. A competent plasterer will ensure successful plastering of your building.

For more information, you can always visit the website of the plasterers.

Safety Measures That Make Pest Control Effective

No one wants to see pests in their homes or in their food processing zones. Actually, pests do not only cause financial problems, but they also cause health issues. Whenever you see pests in your home, the next thing you should think about is how to eradicate them and prevent others from accessing your home. Although some homeowners don’t hire professionals to control pests in their homes, most pests require professional approach for complete eradication. Eradicating pests requires one to observe certain safety rules to avoid serious health problems. Here are safety tips that most Perth pest control experts advise homeowners to implement to stay safe.

Read the Manufacturer’s Precautions

There are different types of pesticides you can access from the shops today if pests have troubled you much at home. However, most people don’t find these pesticides ineffective because they are expired, but because they don’t apply them properly. If you don’t follow instructions in the given label, you may even hurt yourself and your family. Most manufacturers are kind to provide the buyers with restrictions, precautions and directions for using pesticides. According to Perth pest control professionals, failure to follow the given directions comes with serious consequences.

Wear Protective Gears

Pesticides are useful in keeping pests away, but it can adversely affect your health if handled wrongly. For instance, it is unacceptable for anyone to handle any form of pesticide with bare hands. Again, you should not expose your eyes to any form of pesticides. This means you should always wear protective gears such as gumboots, hand gloves, eyeglasses and apron when applying pesticide. Some of the pesticides are known to react with delicate skin and this may cause major health problems.

Prepare the Pest-Infested Place First

Whether you intend to apply the pesticide outdoor or indoor, it’s important to prepare the place before you apply the chemicals. It’s wrong to apply pesticide in an area before you have removed the pets, toys and kids from that place. If some pesticide is left on the toys, kids would consume it while playing with it and this would cause health complications. Some pesticides would be poisonous to pets if consumed. Bring kids, pets and toys back into the house after the pesticides has completely dried.

Don’t Spray Pesticides on Bad Weather

While the main purpose of applying pesticides is to eradicate pests, it should not be done in any weather. For instance, it is not advisable to spray pesticides on rainy or windy days. Applying pesticides on such unfriendly weather conditions would mean more pesticides in your fish pods, swimming pools, neighbor’s yard and vegetable garden. Most Perth pest control experts recommend you spray or apply pesticides when the weather is calm.

The pests you don’t control or eliminate now would cause more trouble to you later. While some of the pests are easier to control on your own, it’s not right to think that controlling pests doesn’t need skills. The main aim here is not just eradicating pests, but ensuring you are safe after the control process. This is possible if you can find the above safety tips important.